ΕΡΓΑΣΙΑ - ΚΑΡΙΕΡΑ

Οι ανθρώπινοι πόροι αποτελούν την κινητήρια δύναμη για την παροχή υπηρεσιών και αγαθών στην ξενοδοχειακή βιομηχανία. Για το ξενοδοχείο Fodele Beach and Water Park Holiday Resort, με υψηλά πρότυπα λειτουργίας και βάση του την ανθρωποκεντρική πολιτική, ο ρόλος του ανθρώπινου δυναμικού είναι εξαιρετικά σημαντικός. Στο προσωπικό μας παρέχουμε άριστες συνθήκες εργασίας και ευκαιρίες για προσωπική ανάπτυξη και επαγγελματική πρόοδο. Οι διαδικασίες της επιλογής, αξιολόγησης και κατάρτισης των εργαζομένων καθώς και το σύστημα αμοιβής, βασίζονται στην επίδειξη των ατομικών ικανοτήτων και επιτευγμάτων τους.

Αποστολή Βιογραφικού

DOWNLOAD APP

ΕΣΠΑ